Ritz-Carlton Residences Atlanta (photo of the day)